NEWS & EVENTS

40 ปี Sony Walkman ตำนานที่ทำให้เพลงอยู่กับคุณไปทุกๆที่

Walkman รุ่นแรกถูกวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1979 ปฏิวัติวิธีฟังเพลงของผู้คน

เมื่อนาย อากิโอะ โมริตะ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทSony ซึ่งเป็นคนชอบฟังเพลงมาก ในยุคนั้นคนจะสามารถฟังเพลงได้ก็ต่อเมื่อฟังจากเครื่องเล่นในรถยนต์ หรือเครื่องเล่นที่บ้าน 

แต่ไม่มีเครื่องเล่นเพลงขนาดพกพาที่จะสามารถฟังขณะที่เดินไปไหนมาไหนได้  เขาจึงเกิดความคิดริเริ่มผลิตเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตที่สามารถพกพาได้สะดวก

เป็นที่มาของชื่อเจ้า SONY Walkman เรียกได้ว่ามันเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการฟังเพลงของคนรุ่นนั้นเลยก็ว่าได้

ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง หรือเดินทางไปไหน ก็จะสามารถฟังเพลงได้ในทุกๆที่  และด้วยราคาที่จับต้องได้ส่งผลให้ตีตลาดและเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว  

แม้ปัจจุบันเจ้า SONY Walkman จะกลายเป็นของสะสมไปแล้วก็ตาม แต่ความเก๋าของมันยังคงอยู่นะ
ก็เทคโนโลยีถูกพัฒนาอยู่รวดเร็วขนาดจนบางครั้งยังตามไม่ค่อยจะทัน

และตอนนี้ Sony จัดฉลองครอบรอบ 40ปี  ของเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา Walkman เป็นนิทรรศการที่ชื่อว่า "My Story, My Walkman"

ซึ่งบันทึกเรื่องราวและประวัติศาสตร์เครื่องเล่นเพลงพกพายอดฮิตดังกล่าว โดยมีขึ้นที่ Ginza Sony Park ในย่านช็อปปิ้งของโตเกียว

มีทั้ง "Walkman Wall" ซึ่งแสดงเครื่องเล่นเพลงแบบพกพารุ่นต่างๆ กว่า 237 รุ่นของ Walkman ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

xxx