Programs

  • เปิดสัมผัสความอร่อยกับ โป๊ป !!!! ด้วยไส้กรอกรมควันเบทาโกร เนื้อแน่น หอม กรอบ อร่อย
  • ส่งต่อความรักส่งผ่านเสียงเพลง พร้อมของขวัญเเทนใจ ถึงคนที่เคยเป็น ”ผู้ให้” กับคุณมาก่อน
  • วันดี วันพิเศษ วัน E-D-S
  • E-D-S Food Route - อร่อยขึ้นบก
  • ฟังแล้วสวย...ฟังแล้วหล่อ....ฟังแล้วปัง!!! ฟัง EDS
  • ช่วงเวลาพิเศษ กับดีเจคนพิเศษ เพื่อคุณคนพิเศษ
xxx