Programs

E-D-S Big Bonus Special

พ.ย. - ธ.ค.นี้ โชควิ่งชนคน E-D-S!!!  โบนัสใหญ่ เวอร์วังอลังการ จะเป็นของคุณ ‼️   แค่ฟัง 88.5 E-D-S ทุกวัน  รถยนต์ BMW 118i – M Sport มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท จะ..เป็น..ของ..คุณ 
เริ่มลงทะเบียนได้เลย ไม่ต้องอะไรอีกแล้ว!!!!! 

E-D-S Big Bonus Special : คนฟังคนพิเศษแห่งปีของ E-D-S
ตามหาสุดยอดคนฟังแห่งปี ลุ้นรถคันใหม่และโบนัสพิเศษอีกเพียบ !!  มาเลยจ้า!! มาลุ้นเป็น 1 ใน 885 คน เพื่อเข้ารอบไปช่วงชิง BMW 
(เดือนมกราคม 2561)

 พิเศษใส่ใข่ให้ทุกวัน 
ลงทะเบียนได้เลย ดังนี้!!!!!

1. เปิดฟัง E-D-S จากทางใดก็ได้แล้ว แคปหน้าจอการรับฟัง หรือรูปตัวเองขณะฟัง E-D-S ในช่องทางต่างๆ 
2. บรรยายความรู้สึกที่มีต่อ E-D-S พร้อมชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทร
3. ส่งมาได้ที่....SMS 4264885 / Inbox Facebook 88.5 eds / Line @88.5eds
4. ดีเจ.จะประกาศชื่อผู้เข้ารอบทุกช่วง และมีช่วงพิเศษเลือกผู้เข้ารอบมาตอบคำถามหน้าไมค์เกี่ยวกับ E-D-S
5. ️ใครตอบคำถามถูกต้องก็รับโชค 2 ชั้นไปเลย คือได้เข้ารอบไปชิงรถ BMW และรับโบนัสพิเศษอีก 500 บาท

โบนัสพิเศษ ยิ่งใหญ่ แจกหนักเป็นล้าน ล้าน 
เพื่อคุณ...คนพิเศษของเรา E-D-S แจกฟรีจากใจ 
เพื่อให้ทุกวันของ "คุณ" และ "เรา" มีแต่ความพิเศษ

#FM885EDS #EDSBigBonusSpecial#ฟัง885EDSทุกวัน
#เพราะทุกวันคือวันพิเศษ #คนฟังคนพิเศษแห่งปีของEDS 
#โบนัสใหญ่มาก #มันก็จะแจกหนักหนักหน่อย

เงื่อนไขการรับรางวัล E-D- S BIG BONUS SPECIAL
1. ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย  และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง  และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมพร้อมต้องทำตามเงื่อนไขการลงทะเบียนได้ถูกต้องสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะมีสิทธิในการเข้าร่วมเล่นเกม หรือกิจกรรมโดยบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ Account  ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติกรรมส่อในทางทุจริต
3. ผู้ที่ได้รางวัลสามารถมารับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น  ตลอดระยะเวลาเกม หรือกิจกรรม จากทางผู้สนับสนุนเดียวกัน
4. รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป  ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ  ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับหรือตามกฎหมายกำหนด  โดยจะถูกเรียกเก็บในวันและสถานที่ ที่มารับรางวัล
5. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้
6. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  พร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น
7. ผู้ได้รับรางวัลที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ คลื่น 88.5 E-D- S  บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด เลขที่ 1999/28  โครงการดิสทริคศรีวรา ถนนศรีวรา  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-514-1248
8. ผู้ได้รับรางวัลสามารถเข้ามาขอรับของรางวัลได้ทันทีหลังเล่นเกมส์ แต่ไม่เกิน 18.00 น.
9. สามารถรับรางวัลได้เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น. เท่านั้น และรับรางวัลมูลค่า 500 บาท  ได้ไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2561 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
10. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้ามารับรางวัลได้  ภายในวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

11. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่อยู่ต่างจังหวัด ให้ส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลถึงทีมงาน 88.5 E-D- S ได้  2 ช่องทาง ได้แก่

             ส่งผ่าน e-mail: 88.5eds@gmail.com

             ส่งผ่าน ข้อความ ทาง Fan page : Facebook/88.5eds

             เอกสารประกอบการรับรางวัลมีดังนี้
             - สำเนาบัตรประชาชน
             - สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร

สาขาต่างจังหวัดให้ตรงกับที่ระบุไว้
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ให้กับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น
14. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้  หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตรงกับความเป็นจริง  จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณีและให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
15. พนักงานและบุคคลในครอบครัว บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด ผู้สนับสนุนและบริษัทอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมเล่นเกมหรือกิจกรรมได้
16. คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

xxx