Programs

E-D-S Bonus : ถามปุ๊บตอบปั๊บ

 ....อะไรเอ่ย....? ตอบปุ๊บรับปั๊บ 885 บาท ฟรีทุกวัน
.....ตอบ!!!!!...E-D-S Bonus : ถามปุ๊บตอบปั๊บ ยังไงล่ะ ............ ถูกต้อง !!! 

แค่ตอบคำถามสุดกวนกับดีเจให้ถูกต้อง ภายใน 8 วินาที ตอบถูกปุ๊บรับโบนัสปั๊บ 885 บาท ไปเลย!!!!!
แจกจริง แจกไว แจกให้ไม่มีหยุด มาลงทะเบียนกันซิจ๊ะ

พิมพ์ 8 เว้นวรรค ตามด้วยชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทร ส่งมาที่
1. Inbox facebook 88.5eds
2. Line @88.5eds
3. sms 4264885
4. Tel 02-150-0888

ลงทะเบียนทางไหนก็ลุ้นโบนัสแบบปุ๊บปั๊บได้เหมือนกัน 
รีบเลยนะจ๊ะ คำถามสุดกวนกับโบนัสพิเศษรอคุณอยู่ที่นี่

#FM885EDS #EDSBonus #EDSถามปุ๊บตอบปั๊บ #เพราะทุกวันคือวันพิเศษ

---------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อ
Facebook : 88.5eds
Instagram : 88.5eds
Website : www.everydaystation.com
Appication : 88.5 Everyday Station
IOS โหลดฟรีที่ https://goo.gl/MmrXBJ
Android โหลดฟรีที่ https://goo.gl/f6Nfd6

เงื่อนไขการรับรางวัล E-D-S BONUS ถามปุ๊บตอบปั๊บ

1. ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม พร้อมต้องทำตามเงื่อนไขการลงทะเบียนได้ถูกต้องสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะมีสิทธิในการเข้าร่วมเล่นเกม หรือกิจกรรม โดยบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ Account ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติกรรมส่อในทางทุจริต

3. ผู้ที่ได้รางวัล สามารถมารับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาเกม หรือกิจกรรม จากทางผู้สนับสนุนเดียวกัน

4. รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับหรือตามกฎหมายกำหนด โดยจะถูกเรียกเก็บในวันและสถานที่ ที่มารับรางวัล

5. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้

6. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น

7. ผู้ได้รับรางวัลที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ คลื่น 88.5 E-D-S บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด เลขที่ 1999/28 โครงการดิสทริคศรีวรา ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-514-1248

8. สามารถเข้ามาขอรับของรางวัลได้ทันทีหลังเล่นเกมส์ แต่ไม่เกินเวลา 18.30 น.

9. สามารถรับรางวัลได้เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.30 น. เท่านั้น และรับรางวัลได้ไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

10. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้ามารับรางวัลได้ ภายในวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

11. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่อยู่ต่างจังหวัด ให้ส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลถึงทีมงาน 88.5 E-D-S ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่   (1) ส่งผ่าน e-mail: 88.5eds@gmail.com  (2) ส่งผ่าน ข้อความ ทาง Fan page : Facebook/88.5eds

       เอกสารประกอบการรับรางวัลมีดังนี้              

           - สำเนาบัตรประชาชน

           - สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร สาขาต่างจังหวัดให้ตรงกับที่ระบุไว้

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ให้กับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น

14. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณีและให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

15. พนักงานและบุคคลในครอบครัว บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด ผู้สนับสนุนและบริษัทอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมเล่นเกมหรือกิจกรรมได้

16. คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

xxx