Programs

E-D-S Bonus : Shopping กรี๊ง

แจกโบนัสพิเศษให้ขาช๊อปทุกคน ทุกวัน ทั้งวัน!! กับ E-D-S Bonus : Shopping กรี๊ง 

แจกโบนัสช๊อปปิ้งให้คุณสูงสุดถึง 5,000 บาท!!! แค่รอรับสายแล้วพูดว่า "88.5 E-D-S" เป็นคำแรกเท่านั้น คุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับโบนัสช๊อปปิ้งฟรีทั้งเดือน!!

กติการ่วมสนุก - แค่พิมพ์มาบอกว่า “คุณอยากได้โบนัสไปช้อปปิ้งของอะไร ตามด้วยชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทร” ส่งมาที่....
1. inbox facebook 88.5 eds
2. ส่ง sms มาที่เบอร์ 4264885 
3. ไปกด Like & Share รูปกิจกรรมนี้และพิมพ์คอมเม้นท์ใต้รูปนี้ได้เลย

ลงทะเบียนแล้วรอรับสายและพูดว่า "88.5 E-D-S" เท่านั้น 
หากพูดถูกคุณจะได้ลุ้นรับโบนัสช๊อปปิ้งแน่นอน!!!!!

#FM885EDS #EDSBonus #เพราะทุกวันคือวันพิเศษ

เงื่อนไขการรับรางวัล E-D-S BONUS : Shopping กรี๊ง

1. ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม พร้อมต้องทำตามเงื่อนไขการลงทะเบียนได้ถูกต้องสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะมีสิทธิในการเข้าร่วมเล่นเกม หรือกิจกรรม โดยบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ Account ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติกรรมส่อในทางทุจริต

3. ผู้ที่ได้รางวัล สามารถมารับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาเกม หรือกิจกรรม จากทางผู้สนับสนุนเดียวกัน

4. รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับหรือตามกฎหมายกำหนด โดยจะถูกเรียกเก็บในวันและสถานที่ ที่มารับรางวัล

5. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้

6. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น

7. ผู้ได้รับรางวัลที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ คลื่น 88.5 E-D-S บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด เลขที่ 1999/28 โครงการดิสทริคศรีวรา ถนนศรีวรา

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-514-1248

8. ผู้ได้รับรางวัลสามารถเข้ามาขอรับของรางวัลได้ทันทีหลังเล่นเกมส์ แต่ไม่เกิน 19.00 น.

9. สามารถรับรางวัลได้เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 19.00 น. เท่านั้น และรับรางวัลทั้งหมดได้ไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

10. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้ามารับรางวัลได้ ภายในวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

11. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่อยู่ต่างจังหวัด ให้ส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลถึงทีมงาน 88.5 E-D-S ได้ 2 ช่องทาง  ได้แก่  

            11.1 ส่งผ่าน e-mail: 88.5eds@gmail.com

            11.2 ส่งผ่าน ข้อความ ทาง Fan page : Facebook/88.5eds

เอกสารประกอบการรับรางวัลมีดังนี้              

            - สำเนาบัตรประชาชน

             - สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร สาขาต่างจังหวัดให้ตรงกับที่ระบุไว้

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ให้กับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น

14. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณีและให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

15. พนักงานและบุคคลในครอบครัว บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด ผู้สนับสนุนและบริษัทอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมเล่นเกมหรือกิจกรรมได้

16. คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด