Programs

E-D-S Bonus Eat Dream Shop in Hong Kong

E-D-S Bonus Eat Dream Shop in Hong Kong!!!กินดี อยู่ดี ดวงดี ที่ฮ่องกง

มิถุนายนนี้...ฟัง 88.5 E-D-S…แล้วคุณจะได้ดี!!! กินดี อยู่ดี ดวงดี ที่ฮ่องกง ฟรีตลอดทริป ดีเจนะ & ดีเจอู๋ นำทีมลุยฮ่องกงแบบสุดพิเศษ ฟรี!!! พิเศษ...นำทีมไหว้พระขอพรโดย อ.เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร พร้อมอิ่มท้องด้วยอาหารรสเลิศ ติดดาวมิชลินสตาร์  และช้อปปิ้งสุดฟิน Hong Kong Summer Sale 70 - 80% ทั่วทั้งเกาะ

ร่วมสนุกได้ดังนี้....
1. ติดตามฟังช่วงเวลาที่ดีเจแต่ละคนเปิดโอกาสให้คุณลงทะเบียน โดยคุณจะต้องลงทะเบียนเข้ามาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น!!!
2. โดยพิมพ์ " ฮ่องกง ตามด้วยชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ " ส่งมาได้ 3 ช่องทางคือ
          2.1 inbox facebook 88.5eds
          2.2 ส่ง sms มาที่เบอร์ 4264885
          2.3 พิมพ์คอมเม้นต์ใต้รูปกิจกรรมนี้
3. ทุกคนที่ลงทะเบียนเข้ามาถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด จะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบ check in (รอบสัมภาษณ์) ต่อไป  โดยเราจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบในช่วงสิ้นเดือนนี้
4. พิเศษทุกวัน!!! ลุ้นรับ Pocket Money สูงถึง 5,000 บาท!!!  เพียงเสี่ยงดวงตอบคำถามกับดีเจให้ถูกต้อง

ไปฮ่องกงแบบสุดพิเศษแบบนี้ มีที่ 88.5 E-D-S เท่านั้น!!!

-  ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
-  ผู้ร่วมสนุกจะต้องมี Passport เป็นของตัวเอง
-  คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
#FM885EDS #EverydayStation #EDSBonus #EatDreamShopinHK#เพราะทุกวันคือวันพิเศษ

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขของกิจกรรม E-D-S BONUS : Eat Dream Shop in Hong Kong

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับเงินรางวัลต่างๆ และผู้ที่มีสิทธิเข้ารอบชิงชนะ มีสิทธิลุ้นรางวัล 1 รางวัลต่อ 1 ท่านเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) ของประเทศไทย กรณีของผู้โชคดีที่ได้เดินทางไปฮ่องกงกับ 88.5 E-D-S ณ วันออกเดินทางจะต้องมีอายุหนังสือเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสามารถร่วมเดินทางในกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2560 กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมคนใดไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดการดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และทางคลื่นขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางแทน

5. กิจกรรมในครั้งนี้ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้โชคดีที่ได้ร่วมกิจกรรม E-D-S BONUS : Eat Dream Shop in Hong Kong กับเราเท่านั้น ไม่สามารถนำบุตรหลานหรือญาติพี่น้องมาร่วมกิจกรรมได้ และไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หรือ หืดหอบ ทั้งนี้คลื่น 88.5 E-D-S ไม่สามารถดูแลรับผิดชอบโรคภัยและโรคประจำตัวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอยู่ก่อนแล้วได้

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง และจะต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทีมงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของทีมงานอย่างเคร่งครัดตลอดการจัดกิจกรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากมีการชำรุดหรือสูญหาย ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

8. ผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนด ได้แก่ ค่าเดินทางไป - กลับ, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร / น้ำดื่ม Complimentary ในห้องพัก และค่าประกันหมู่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อกิจกรรมในครั้งนี้

11. คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

12. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544

13. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทนไม่ว่ากรณีใดๆ

14. ผู้ได้รับรางวัลสามารถเข้ามาขอรับของรางวัลได้ในวันนั้นทันที แต่รับรางวัลได้ถึงเวลา 19.00 น.

15. สามารถรับรางวัลได้เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 19.00 น. เท่านั้น และรับรางวัลทั้งหมดได้ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

16. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้ามารับรางวัลได้ ภายในวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

17. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่อยู่ต่างจังหวัด ให้ส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลถึงทีมงาน 88.5 E-D-S ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ส่งผ่าน e-mail: 88.5eds@gmail.com ส่งผ่าน ข้อความ ทาง Fan page : Facebook/88.5eds เอกสารประกอบการรับรางวัลมีดังนี้ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร สาขาต่างจังหวัดให้ตรงกับที่ระบุไว้

18. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ให้กับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น 19. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง และรายละเอียดในการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

19. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง และรายละเอียดในการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า