Programs

E-D-S On Tour วันดี วันพิเศษ วัน E-D-S

E-D-S On Tour วันดี วันพิเศษ วัน E-D-S 

ให้ทุกเดือนของคุณ พิเศษยิ่งขึ้นกับกิจกรรม Road Show ที่คลื่น 88.5 E-D-S (Everyday Station) จะออกไปส่งต่อความรัก ไปสร้างความพิเศษให้คุณทุกคนถึงที่ตามสถานที่ต่างๆ พร้อมคุยเล่น ร้องสด โชว์เพลงเพราะๆ จากดีเจหนุ่มสาวจาก 88.5 E-D-S ที่จะไปสร้างความสนุก ความประทับใจ ให้ทุกเดือนของคุณ มีวันที่พิเศษสุดๆเป็นประจำติดตามความพิเศษย้อนหลัง 

เดือนมกราคม - อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ อโศก

เดือนกุมภาพันธ์ - สยามเซ็นเตอร์ 

เดือนมีนาคม - อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2 ถนนพหลโยธิน

เดือนเมษายน - อาคารสิรินรัตน์ พระรามสี่

เดือนพฤษภาคม - อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

เดือมมิถุนายน - อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์

เดือนสิงหาคม - ตลาดซัน พลาซ่า ถนนวิภาวดี

เดือนกันยายน - ตลาดรวมทรัพย์ ถนนร
วมทรัพย์

xxx